Izba Lekarsko - Dentystyczna

Kategoria: Aktualności

VII SA/Wa 224/13 – Wyrok WSA w Warszawie

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Groński (spr.), , Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Sędzia WSA Małgorzata Miron, Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi I. H. – W. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia […] […]

Czytaj dalej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. Akt VII SA/Wa 866/16)

   

Czytaj dalej

Jak funkcjonuje Naczelna Izba Lekarska

Szanowne koleżanki , Szanowni koledzy. W dniu 23 marca br. W S A w Warszawie  po rozpoznaniu sprawy z mojej skargi na decyzję GIS z 1 lutego 2016 uchylił zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji . To dobra wiadomość dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. W liście z lutego 2017  do Prezesa […]

Czytaj dalej

Jedną dokuczliwych i kosztownych dla nas spraw są nadmierne rygory tyczące się aparatów diagnostycznych RTG.

Jedną dokuczliwych i kosztownych dla nas spraw są nadmierne rygory tyczące się aparatów diagnostycznych RTG. Od roku jestem w sporze z Państwowym Inspektorem Sanitarnym  niedługo odbędzie się rozprawa przed WSA . Napisałem w tej sprawie pismo do Prezesa NIL M.Hamankiewicza co będzie zobaczymy. Apeluję też do Was tych którzy te obciążenia sami dźwigacie o przyłączenie […]

Czytaj dalej

Posłanka pyta czy M. Z. rozważa ustanowienie odrębnego samorządu zawodowego lekarzy dentystów.

Doczekaliśmy się!  Jest reakcja na pismo wystosowane przez nasze Stowarzyszenie do Pani poseł Haliny Szydełko  z Akcji Katolickiej! Obecny stan prawny, w którym jeden samorząd reprezentuje interesy dwóch grup zawodowych (lekarzy i lekarzy dentystów) nie leży w interesie grupy zawodowej będącej w mniejszości – zauważa posłanka. więcej http://www.infodent24.pl/newsdentpost/pytanie-o-rozdzielnosc-samorzadu-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-trafilo-do-ministra-zdrowia,104570.html

Czytaj dalej

Promieniowanie RTG: fakty i ich interpretacja

Jaką dawkę promieniowania rentgenowskiego przyjmę podczas wykonywania pantomogramu? Pacjent otrzymuje dawkę 10 mikrosiwertów (10 µSv)! Jak niewielka jest to dawka, łatwo można sobie to wyobrazić, wiedząc, że identyczną otrzymujemy w ciągu jednej godziny lotu samolotem lub trzech dni życia z natury i kosmosu jako „promieniowanie tła”. Foto: Marta Jakubiak Każdy lecący otrzymuje 10 µSv podczas […]

Czytaj dalej

Msza święta

Msza święta w naszej intencji: Z prośbą o łaskę reaktywacji Izb lekarsko – dentystycznych w Polsce odprawiona została dnia 10.03.2016r. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Bogu niech będą dzięki! W pełni uczestniczymy we Mszy św. przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej.    Tel. 12 257 53 15 e-mail: sanktuarium@diecezja.pl     www.sanktuariumjp2.pl

Czytaj dalej

Posiedzenie wyjazdowe KS. NIL Hotel Stok Wisła 28 11 2015

posiedzenie KS NIL w Wiśle było naprawdę wyjątkowe! Trwało cały dzień od 10 do 19 tej.A wśród gości obecny był długo bo aż do 15 tej Prezes NRL M. Hamankiewicz. Prawie godzinę delegaci i inni członkowie komisji starali się dociec, „która komisja jest ważniejsza czy legislacyjna czy nasza stomatologiczna” bowiem w tej samej oczywistej sprawie […]

Czytaj dalej

Apel Prezydium ORL WIL do Prezydium NRL

Apel Prezydium ORL WIL do Prezydium NRL

2015-07-12 Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu z dnia 11lipca 2015r do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Prezydium ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z zadowoleniem przyjmuje fakt toczącej się z udziałem Ministra Zdrowia dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi w liście Prezesa NRL , a rozpoczętej na posiedzeniu Naczelnej Rady w dniu 26 czerwca br. Prezydium zwraca się […]

Czytaj dalej

Izby lekarskie: przyjaciel czy wróg?

Izby lekarskie: przyjaciel czy wróg?

Niedopracowane ustawy, kłopoty z dokumentami, kolejkami, receptami, specjalizacjami. Sporo wyzwań, z którymi trzeba się mierzyć na co dzień. W nieprzyjaznym otoczeniu najłatwiej działać, gdy się zewrze szyki. Tymczasem lekarski samorząd dla wielu, zamiast sprzymierzeńcem, okazuje się przeciwnikiem. W upolitycznionym środowisku trudno o obiektywizm. Zamiast faktów liczy się czyjaś racja i interes, jednak co do większości […]

Czytaj dalej