Izba Lekarsko - Dentystyczna

Autor:admin

VII SA/Wa 224/13 – Wyrok WSA w Warszawie

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Groński (spr.), , Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Sędzia WSA Małgorzata Miron, Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi I. H. – W. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia […] […]

Czytaj dalej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. Akt VII SA/Wa 866/16)

   

Czytaj dalej

Jak funkcjonuje Naczelna Izba Lekarska

Szanowne koleżanki , Szanowni koledzy. W dniu 23 marca br. W S A w Warszawie  po rozpoznaniu sprawy z mojej skargi na decyzję GIS z 1 lutego 2016 uchylił zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji . To dobra wiadomość dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. W liście z lutego 2017  do Prezesa […]

Czytaj dalej

Jedną dokuczliwych i kosztownych dla nas spraw są nadmierne rygory tyczące się aparatów diagnostycznych RTG.

Jedną dokuczliwych i kosztownych dla nas spraw są nadmierne rygory tyczące się aparatów diagnostycznych RTG. Od roku jestem w sporze z Państwowym Inspektorem Sanitarnym  niedługo odbędzie się rozprawa przed WSA . Napisałem w tej sprawie pismo do Prezesa NIL M.Hamankiewicza co będzie zobaczymy. Apeluję też do Was tych którzy te obciążenia sami dźwigacie o przyłączenie […]

Czytaj dalej

Na wniosek prezesa M. Hamankiewicza viceprezes Agnieszka Tyszler 16 06 2016 została odwołana

  Nie jest dobrze , jest bardzo niedobrze jak pisze Andrzej Cisło   Na zakręcie. NRL odwołuje wiceprezesa-lekarza dentystę    

Czytaj dalej

Informacja z 13 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy

W Warszawie 13 i 14 maja 2016  odbył się zwoływany co 2 lata Krajowy Zjazd Lekarzy-najwyższa władza” wspólnego samorządu”. Oto kilka informacji i próba analizy zjawisk wywołujących wśród lekarzy dentystów duże emocje.  Myślę, że precyzyjnie podane obserwacje pomogą wyciszyć niepotrzebne napięcia, stwarzając atmosferę sprzyjającą konstruktywnej refleksji. Po burzliwych obradach przedpołudniowych połączonych Delegatów na Zjazd i […]

Czytaj dalej

Posłanka pyta czy M. Z. rozważa ustanowienie odrębnego samorządu zawodowego lekarzy dentystów.

Doczekaliśmy się!  Jest reakcja na pismo wystosowane przez nasze Stowarzyszenie do Pani poseł Haliny Szydełko  z Akcji Katolickiej! Obecny stan prawny, w którym jeden samorząd reprezentuje interesy dwóch grup zawodowych (lekarzy i lekarzy dentystów) nie leży w interesie grupy zawodowej będącej w mniejszości – zauważa posłanka. więcej http://www.infodent24.pl/newsdentpost/pytanie-o-rozdzielnosc-samorzadu-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-trafilo-do-ministra-zdrowia,104570.html

Czytaj dalej

Promieniowanie RTG: fakty i ich interpretacja

Jaką dawkę promieniowania rentgenowskiego przyjmę podczas wykonywania pantomogramu? Pacjent otrzymuje dawkę 10 mikrosiwertów (10 µSv)! Jak niewielka jest to dawka, łatwo można sobie to wyobrazić, wiedząc, że identyczną otrzymujemy w ciągu jednej godziny lotu samolotem lub trzech dni życia z natury i kosmosu jako „promieniowanie tła”. Foto: Marta Jakubiak Każdy lecący otrzymuje 10 µSv podczas […]

Czytaj dalej

Komisja Stomatologiczna NIL uchwaliła…

We czwartek 14 stycznia w Warszawie od 14 do 19,30 obradowała najważniejsza komisja złożona z samych lekarzy dentystów. po długich trwających 2,5 roku pracach wykonując Uchwałę Krajowego Zjazdu Lekarzy  udało się precyzyjnie opracować i przegłosować uchwałę, że lekarz może zatrudnić w swoim gabinecie lekarza. Sukces tych co od 12 lat o taką zmianę bezskutecznie zabiegali. […]

Czytaj dalej

Msza święta

Msza święta w naszej intencji: Z prośbą o łaskę reaktywacji Izb lekarsko – dentystycznych w Polsce odprawiona została dnia 10.03.2016r. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Bogu niech będą dzięki! W pełni uczestniczymy we Mszy św. przystępując do spowiedzi i Komunii Świętej.    Tel. 12 257 53 15 e-mail: sanktuarium@diecezja.pl     www.sanktuariumjp2.pl

Czytaj dalej