Izba Lekarsko - Dentystyczna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. Akt VII SA/Wa 866/16)